Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 510 posts

294 Nameless Fanboi Posted ID:b6IK8/VW3A

>>290 มึงต้องปรับอาหาร ลดเค็มเผ็ดมันเปรี้ยวหวาน คืออาหารไทยนี่มึงแดกเมนูเด็กน้อยเลย ปรับอาหารที่ปรุงแต่งน้อยๆแนวอาหารญี่ปุ่น ที่ใช้รสชาติของวัตถุดิบเป็นหลัก มึงทนทำสักหกเดือน ลิ้นมึงจะเซนซิทีฟขึ้น แดกจืดได้เยอะขึ้น กระเพาะลำไส้ตับไตมึงจะทำงานน้อยลง ให้มันพักผ่อน
กินอาหารตามเวลา ห้ามกินดึก
กูไม่รู้เรื่องสมุนไพรแต่มั่นใจมากว่าพฤติกรรมการกินคือสาเหตุหลัก
กูเคยทำมาก่อนเพราะอยากลดน้ำหนัก ผลที่ได้คือโรคกระเพาะบ้าบอทั้งหลายหายไปเลย ตะก่อนแดกอะไรผิดก็ปวดท้อง แน่นแสบท้อง เหล้าถูกแดกไม่ได้ต้องแดกแพงๆ