Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 510 posts

293 Nameless Fanboi Posted ID:F0EPNhdNod

ขึ้นชื่อว่าอาการแพ้ มันแตกต่างกันไปตามแต่ละคน ขึ้นอยู่กับว่าแพ้มากแพ้น้อย
ของอย่างเดียวกัน คนนึงกินแค่คัดจมูก บางคนกินอาจถึงขั้นเนื้อตัวบวม หายใจไม่ออกก็มี
อยากรู้ว่าแพ้อะไรระดับไหน ไปหาหมอตรวจเป็นเรื่องเป็นราวเลยง่ายสุด