Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x4

Last posted

Total of 673 posts

412 Nameless Fanboi Posted ID:jXACwSwSwf

>>409 "ไม่รู้จะทำไงแล้ว" <<< รู้ว่ามันไม่เกรงใจแต่ก็ให้ยืม...บอกว่าเป็นเพื่อนแต่จริงๆมึงหงอ กลัวมันตัวสั่นเลยอะดิ