Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้

Last posted

Total of 911 posts

702 Nameless Fanboi Posted ID:HvY00715OT

>>700 บ้านกูก็กาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ส้มนะ แต่ก็ไม่ใช่เลือกพลังตู่ เวลากูตอบกูจะตอบแบบตัวเองงงๆเพราะเลือกตั้งครั้งแรกเลยลนๆไรงี้ ประมาณว่าเข้าคูหาไปกาเบอร์ไหนไปนึกไม่ออกเพราะเบลอ ง่วง เหนื่อยๆจากรอคิวก็ว่าไปนั่น แต่กูว่ากูน่าจะกาส้มไปอ่ะนะ555+