Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้

Last posted

Total of 905 posts

33 Nameless Fanboi Posted ID:rTvIxn2oBO

กูสงสารพ่อแม่ที่ยังให้ความรักกับคนอย่างกู หน้าตากูทำให้ทั้งพวกท่านอับอายเชี่ยๆ เวลาออกงานก็มีแต่เสียงนินทา
แต่เล็กจนโตแต่งตัวอะไรก็มีแต่คนหัวเราะเยาะ กูอยากฝังหน้าเหียกๆตัวเองลงดินเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้
พี่น้องคนอื่นก็ดูดี เหมือนตัวเองเป็นกาลกิณีคนเดียวในบ้าน กูอยากตายๆไปให้หมดกรรม