Fanboi Channel

แฉระบายความจิต/ข้างดำมืด/ข้างตัวร้ายของตัวเอง

Last posted

Total of 267 posts

258 Nameless Fanboi Posted ID:vBmpcDdC3r

อยากดักตีศัตรูเก่าว่ะเรียงคนเลย ไม่เอาให้ตาย ให้ชีวิตมันพังพอแล้วคอยตามดูชีวิตมันอย่างสนุกสนาน แต่กุว่ายาก ทุกที่มีกล้องวงจรปิด