Fanboi Channel

โม่งจูนิเบียว

Last posted

Total of 639 posts

592 Nameless Fanboi Posted ID:7KwwL3UOHe

>>591 ก็แบบเสพงาน ชื่นชอบงานศิลปะต่างๆไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปทำท่าติสท์แล้วกลับหรือว่าพยายามทำตัวให้คนเห็นว่าฉันเป็นนักศิลปะนะ ทั้งที่ตัวจริงไม่ได้อิน อันนี้ขออ้างอิงจากเพื่อนรอบตัวที่ชอบงานศิลปะจริงกับคนที่ติสท์ให้ดูเท่ลงไอจี มันก็ต้องดูเป็นรายคน บางคนทำตัวติสท์มากแล้วก็ชอบจริงด้วย บางคนติสท์แต่ไม่ได้ชอบจริง บางคนชอบแต่ไม่ติสท์ ถ้าเป็นอันที่ 2 จะเข้าข่ายเบียวนิดนึง