Fanboi Channel

โม่งสับสนทางเพศ

Last posted

Total of 362 posts

320 Nameless Fanboi Posted ID:LdTaR/A1/t

>>319 น่าจะชอบแค่คนนั้นคนเดียวนะ ผญ คนอื่นเป็นปะล่ะ มึงลองจินตนาการทางเพศดูดิว่านึกถึงใครแล้วแฮปปี้กว่า ญ รึ ช อันนี้คือเอาแค่เรื่องรสนิยมทางเพศนะ แต่ถ้าเอาความรู้สึกมาวัดเนี่ย ถ้าชอบทั้งคู่ จินตนาการว่าเป็นแฟน ไปเดททำกิจกรรมร่วมกันในฐานะแฟนได้และมึงแฮปปี้กับใครมากกว่า ถ้าแฮปปี้ทั้งคู่ รับได้ ก็แปลว่าเป็นไบ ส่วนแฮปปี้กับใครมากกว่าก็คือไบที่เอนไปฝั่งญ​ หรือ ช ก็แล้วแต่มึงอะ