Fanboi Channel

โม่งสับสนทางเพศ

Last posted

Total of 362 posts

314 Nameless Fanboi Posted ID:/L.UhnpCvN

กูเป็นผู้หญิง แต่อยากหล่อแบบผู้ชาย ไม่อยากหล่อแบบทอมที่ดูออกว่าเป็นหญิงแต่งชายนะ แต่อยากหล่อแบบผู้ชายไปเลย ที่ดูยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงถ้าไม่บอกอะ แต่นิสัยกูไม่แมนเลยนะ ไม่เหมือนผู้ชายเลย แต่ก็ชอบผู้ชายโอนลี่ แถมเป็นคนชอบผู้ชายเมะๆ สายS หื่นๆ ที่ภายนอกแลดูเคะ ใสซื่อบริสุทธิ์ และเป็นสาววายด้วย สรุปกูเป็นอะไร