Fanboi Channel

โม่งสับสนทางเพศ

Last posted

Total of 362 posts

209 Nameless Fanboi Posted ID:SwPEStYXdH

จะเข้ามหาลัยแล้วว่ะ อยากมีแฟนแต่ไม่อยากป่าวประกาศว่าชอบเพศเดียวกันแล้วกูจะมีแฟนไหมเนี่ย กูฝังใจตั้งแต่เด็กๆมีเพื่อนรู้ว่ากูชอบผู้หญิงแล้วก็ห่างไป เลยกลายเป็นความกลัวมาตลอดว่าถ้าเปิดไปตรงๆแล้วจะไม่มีเพื่อนคบ แอพหาคู่กูก็ไม่กล้าใช้ ดูไม่ออกกอีกว่าใครชอบเพศเดียวกันบ้าง ทำไมมันยากขนาดนี้