Fanboi Channel

โม่งล่าความรวย

Last posted

Total of 377 posts

373 Nameless Fanboi Posted ID:3dGIWBmCs0

ลองขายของออนไลน์ใช่ปะ แล้วลูกค้าขอผ่อน กูก็ให้ เพราะไหนๆ ของกูก็ไม่เยอะ ให้ผ่อนไปก็ไม่เป็นไร แล้วกูก็เพิ่งเริ่มขาย เลยเอาใจลูกค้าหน่อยๆ ลูกค้าบอกจะโอนวันต่อมา แต่พอวันต่อมาก็ไม่โอน พอทักไปเตือนว่าอย่าลืมโอนมัดจำ อ่านก็ไม่ตอบ เฮ้อ เปิดมาไม่นานก็เจองี้ละ