Fanboi Channel

โม่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตที่ได้เจอมา

Last posted

Total of 658 posts

586 Nameless Fanboi Posted ID:PjpuviUGaK

>>585 สัส ดราม่าเลย เรื่องของมึงสะเทือนใจและน่าอมยิ้มในเวลาเดียวกัน กูจะจดจำเรื่องราวมึงไว้ เผื่อมันจะคอยย้ำเตือนอะไรในชีวิตกูในภายภาคหน้า ขอบใจมาก