Fanboi Channel

Moment ที่มึงคิดว่าเหี้ยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา

Last posted

Total of 225 posts

199 Nameless Fanboi Posted ID:WKarRzo5GD

มาช่วยพี่เลี้ยงลูกที่บ้าน แต่พี่พาลูกไปเล่นน้ำข้างนอก และกูอยู่คนเดียวในห้องรู้สึกเพลินๆเลยนอนดึงหมออ้อยตัวเอง พวกมึงอ่านไม่ผิด กูนอนดึงหมออ้อยตัวเอง แต่กูพึ่งนึกขึ้นได้มันมีกล้องอยู่ข้างบนพี่กูเอามาติดเวลาไปทำงานหลายๆวันแล้วให้พี่เลี้ยงที่จ้างชั่วคราวมาเลี้ยง ติดกล้องไว้ดู ต อ น นี้ ติ ด ภ า พ กู เ ข้ า ไ ป เ เ ล้ ว