Fanboi Channel

Moment ที่มึงคิดว่าเหี้ยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา

Last posted

Total of 162 posts

116 Nameless Fanboi Posted ID:dI/SVX.Ciu

ตอนเช้า กูออกมาล้างจานแล้วประตูล็อค ติดอยู่ตรงระเบียง ม
าม่าก็กำลังต้มน้ำร้อนอยู่ในห้อง โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามา ถึงเรียกเจ้าของหอก็ช่วยไขไม่ได้เพราะประตูห้องกูใส่กลอน
อนาคตเป็นโจรรุ่งแน่เลยกูเนี่ย

อีกเรื่องคืออดหลับอดนอน2วัน ทำงานชิ้นนั้นจนเสร็จและใช้ในวันที่3 สรุปเค้าบอกไม่ต้องใช้ โอ้วจอร์จ
แล้วก็ยังไม่ได้นอน ทำงานวันที่3(วันหยุด)ต่ออีกครึ่งวัน
กลับบ้านจะนอน อีเด็กห้องข้างๆเสือกร้องอีก ป้ามันก็ช่วยกล่อมให้หลานหายร้อง
เออสรุปเสียงดังกว่าหลานอีก แล้วต้องเดินมากล่อมหน้าห้องกูด้วยนะ