Fanboi Channel

โม่งหาทางเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น, ดีขึ้น, To Be a Better Man, ทิ้งด้านมืดทั้งปวงแล้วเข้าสู่ด้านสว่าง

Last posted

Total of 778 posts

770 Nameless Fanboi Posted ID:tzkrtWhU4j

>>767 อาจจะมีแต่มันก็ไม่ยืดยาวหรอก เหมือนจริง ๆ ปัญหามีอยู่รอบตัวแต่แกล้งปิดตาไม่รู้เลยเหมือนไม่มีปัญหา
สำหรับกูนะ ข้อมูล ข่าวสารนั่นสำคัญไม่แพ้จากเงินกับปัจจัยสี่ องค์ประกอบที่สร้างความทุกข์ในชีวิตมนุษย์กูว่า 80% เกิดจากมนุษย์คนอื่น ๆ ทั้งนั่น มีข่าวสาร มีข้อมูลก็ช่วยให้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวได้ หรือมีกะใจจะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ก็ยังได้ ถ้ามึงเลือกปิดตัวเองมันก็เหมือนแบบเราอยู่ในที่ ๆ สงบ ๆ มีความสุขแล้วแต่หารู้่ไม่ว่าอีกด้านนึงที่เราไม่รู้ ไอ้พวกที่เหลือมันก่อปัญหาจนกำลังจะทำลายความสุขในชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนั่น