Fanboi Channel

ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย

Last posted

Total of 873 posts

802 Nameless Fanboi Posted ID:iDxU6KB8E+

ต้องเข้าใจหน่อยว่าบัวมันมี่สี่เหล่า อธิบายด้วยคำพูดกับคนที่หันตัวออกจากพระศาสนามันก็จะยากแบบนี้แหละนะ หลักธรรมอะไรต่อมิอะไรก็ลืมไปซะหมด แก่นแท้ต่างๆก็เลือนลางจนขณะนี้สภาพจิตเปรียบเสมือนบัวไม่พ้นน้ำสักที โรคซึมเศร้ามันก็แค่ทุกข์ชนิดนึงในทางอริยสัจ การจะมาบอกว่าโรคนี้มันเกิดจากสารในสมองไม่เท่ากันมันเชื่อได้แค่ไหนตามหลักกาลามสูตรเล่า