Fanboi Channel

ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย

Last posted

Total of 873 posts

798 Nameless Fanboi Posted ID:6YiMp3m35t

Don't feed a troll
อย่าไปตอบโต้มัน มันตั้้งใจมาโทรล มุกโคตรโบราณเลยไอ้สัส โทรลเรื่องศาสนามาไซโคให้คนที่ป่วยอ่านแล้วดาวน์ เมื่อก่อนก็มีแนวๆนี้
แจ้ง sirn ลบไป อย่าไปต่อล้อต่อเถียง ส่วนพวกมึงอ่านแล้วก็ให้รู้ว่ามันคือโทรล ตั้งใจปั่นมึงอย่าไปสนใจ เพราะเมื่อก่อนมันก็เข้ามาปั่นมุกแนวนี้แหละ