Fanboi Channel

โม่งรักสัตว์

Last posted

Total of 601 posts

598 Nameless Fanboi Posted ID:DrpMIzPQhQ

>>580 เฮ้ยมึง คล้ายกันเลย หมากูแก่มากแล้วตาไม่ค่อยดี เดินตกบ่อน้ำที่ขุดไว้เลี้ยงปลา ตายเมื่อต้นปีนี้เอง
ทุกวันนี้กูยังเศร้าอยู่เลย นอนร้องไห้ทุกคืนอ่ะ เวลาฝันก็ฝันถึงมัน ฝันว่ามันยังอยู่ ยังมานอนข้าง ๆ กูทุกคืน
กอด ๆ นะมึง กูเชื่อว่าเดี๋ยวความรู้สึกมันก็ค่อย ๆ ดีขึ้นแหล่ะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาปีใหม่แล้วมึงอาจจะเริ่มทำใจได้แล้ว เข้มแข็งไว้นะ