Fanboi Channel

สงสัยจังครับ ทำไมต้องเคารพครู อาจารย์ ?

Last posted

Total of 53 posts

50 Nameless Fanboi Posted ID:b1nLuCRx6Y

>>49 โอเคเงินไม่งามตอนแรกเข้าแต่พอไต่Cสูงขึ้นๆมึงไม่เห็นจริงๆเหรอวะ? ส่วนสวัสดิการมึงสามารถเบิกได้เมื่อป่วย ลูก พ่อแม่ป่วยยิ่งเบิกได้ ลูกเบิกค่าเทอมได้ครึ่งนึงถึงแม้ว่าเรียนนานาชาติ มึงทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวป่ะวะเลยไม่เห็นว่าทำไมสวะพวกนี้ถึงต้องพยายามเป็นข้าราชการชิบหายก็เพราะงี้ไง