Fanboi Channel

สงสัยจังครับ ทำไมต้องเคารพครู อาจารย์ ?

Last posted

Total of 53 posts

47 Nameless Fanboi Posted ID:JY0MYeJGRo

>>46 ทุกวันนี้ก็มาเป็นแม่พิมพ์พิการๆสอนอนาคตของชาติแบบห่วยๆละรับเงินกับสวัสดิการงามๆไปวันๆนึงไงละ