Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้ บทที่ ๔

Last posted

Total of 906 posts

878 Nameless Fanboi Posted ID:0s++.UZ2CQ

ใกล้จะได้ย้ายไปอยู่หอละ อิเหี้ยยย อิสรภาพพพพ กูจะได้สั่งของสั่งขนมโดนไม่มีคนแซะสักที กูจะแดกข้าวเช้าเป็นขนมปังได้โดยไม่มีคนมานั่งบอกตอนเช้าต้องกินข้าวเท่านั้นแล้ว