Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้ บทที่ ๔

Last posted

Total of 183 posts

130 Nameless Fanboi Posted ID:kdGOjCKZmo

>>129 ไม่แย่อะ แต่กูก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกว่าต้องดีใจกับมันไปทำไม พูดตรงๆคนมี SSR แม่งก็เติมทั้งนั้นอะ เติมมากเติมน้อยถ้าเติมจนกว่าจะได้ก็คงเสียไปไม่น้อยหรอก งบไม่พอเองทำอะไรไม่ได้ กูเคยซื้อสกินเกมนึงไปสี่พันกว่าแม่งจะสุ่มได้ มีคนกดสามร้อยได้ กูก็ทำอะไรเค้าไม่ได้ แต่อย่างน้อยกูก็มีสกินนี้ละ

ไม่ก็มิ้วไปถ้าชอบเปรียบเทียบดวง บางคนเช่นกูเติมไปหลายหมื่น เห็นพวกสายฟรีเติมแพ้คเล็กบ่นนกๆเกลือๆกูก็ไม่รู้จะพูดยังไง ก็มิ้วไปเห็นแล้วหงุดหงิดใจ