Fanboi Channel

โม่งแชร์โมเมนต์เหงา ๆ

Last posted

Total of 25 posts

16 Nameless Fanboi Posted ID:t..iyO5cZT

สรุปจริงๆแล้วเพื่อนไม่มีนิยามที่แน่ชัดหรอก แต่ละคนก็มีidealเพื่อนตามความต้องการของตัวเอง อย่างกูก็ขอแค่เพื่อนที่กูเชื่อใจได้และเข้าใจมันได้และมันก็เข้าใจกูได้เหมือนกัน นั่นคือนิยามเพื่อนที่ดีของกู
ส่วนเพื่อนเฟค คือสังคมที่คบค้าสมาคมเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น เช่นคบเพื่อนให้ดูมีสังคมไม่แปลกแยก คบเพื่อการทํางาน และไม่ตรงกับความหมายเพื่อนที่ดี