Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้ บทที่4

Last posted

Total of 743 posts

660 Nameless Fanboi Posted ID:5OG1B0BcVp

คนประเภทเดียวกันมักจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันนี่ใช้ได้แค่ไหนวะ (ไม่ใช่ผู้มีสแตนด์นะโว้ย)
กูเจอคนที่สร้างปัญหาให้ชีวิตกูค่อนข้างเยอะ แต่(ในความคิดกู) กูไม่ได้สร้างปัญหาให้เค้านะ
รึเรื่องนิสัยไม่เกี่ยวกะตัง