Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้ บทที่4

Last posted

Total of 607 posts

571 Nameless Fanboi Posted ID:2zNS58GE6L

โอ้ย กูไม่สนหรอกค่าว่ามึงจะรู้สึกยังไง พื้นที่ของกูกูจะทำอะไรก็ค่า มึงเลิกชิปเหี้ยก่อนนะ