Fanboi Channel

รู้สึกอึดอัดแต่ระบายกับใครไม่ได้ บทที่4

Last posted

Total of 460 posts

439 Nameless Fanboi Posted ID:YY5foodc/u

>>437 กูุามจริงสงสัยอึดอัดมานาน คือกูผมหยักศก แล้วไว้หน้าม้าใงไม่รูัเกี่ยวป่าว ไอ้เรื่องโดนเสยไม่มีหรอกถ้ามึงเห็นตัวจริงกูจะรู้