Fanboi Channel

ปัญหาหัวใจ ♥ dieciséis

Last posted

Total of 845 posts

798 Nameless Fanboi Posted ID:sCWPOr0MhS

>>797 ลึกๆ มึงรักเขาแล้วล่ะ ถึงจะเล็กๆอ่ะนะ ส่วนคบคนที่รักเราดีมั้ย ตอบ ดี ส่วนคนที่เรารัก มันคือความผูกพันธ์อ่ะ ที่โบราณว่า อยู่ๆ ไปเดี๋ยวก็รักกันเอง ก็เหมือนมึงเห็นว่าเขามาเฝ้าอ่ะ ถึงได้สะกิดใจเกิดคำถาม