Fanboi Channel

ปัญหาหัวใจ ♥ dieciséis

Last posted

Total of 329 posts

291 Nameless Fanboi Posted ID:jFF7UjXNN/

กูเจอปัญหาว่า กูเจอเหตุการ์ผญงี่เง่างอแงงแล้วก็ง้อไม่ถูก ง้อไม่เป็นแล้วเค้าก็โกรธกูหนักมากๆ กูอยากง้อเค้านะแต่มันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง