Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 3 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 356 posts

347 Nameless Fanboi Posted ID:My40if7NjC

พริกป่นชื้นทำให้ท้องเสียไหมวะ กูใส่ไม่เยอะนะช้อนกลางเดียว กูใส่ในก๋วยจั๊บกินสามวันไม่เป็นไร แต่กูพึ่งใส่ในก๋วยเตี๋ยวสองวันนี้กินแล้วท้องเสียจนกูจะไปหาหมอละ พริกมันชื้นๆกูว่าเป็นสาเหตุ