Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 3 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 163 posts

139 Nameless Fanboi Posted ID:8O5zu2mdw3

เคยออกกำลังกายแต่หยุดไปประมาณห้าปี ตอรนี้จะกลับไปเป็นคนสุขภาพสรุปคือเหนื่อยง่ายมาก แรงน้อย ทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อย สังขารกุนำอายุไปเรียบร้อย