Fanboi Channel

โม่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตที่ได้เจอมา 2

Last posted

Total of 286 posts

275 Nameless Fanboi Posted ID:pUv3MkOgqN

แฟนบอกกูว่า ถ้าย้อนเวลาไปแก้ไขเรื่องในอดีตได้ ก็คงไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องให้เพื่อนยืมเงินก้อนใหญ่ แล้วแม่งไม่คืน แต่ถ้าย้อนไปแล้วจะไม่ได้รู้จักกูแบบทุกวันนี้ เขาคงเลือกไม่ย้อนดีกว่า ในมุมคนฟังก็คือเขิล ถึงจะรู้ว่าก็มึงย้อนไม่ได้อะ แต่ก็รู้สึกดีมากเลยว่ะ