Fanboi Channel

โม่งแบ่งปันเรื่องราวเเย่ๆในชีวิตที่ได้เจอมา

Last posted

Total of 37 posts

31 Nameless Fanboi Posted ID:PFequzcXUB

อีติ๋ว นาโปกลาง อีขี้โกง
โกงทั้งตระกูล โกงแม้กระทั่ง ตระคนในตระกูลตัวเอง
มั่วไปหมด 5555

ว่าแต่เดี๋ยวนี้ ทำไมเงียบจัง...