Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 927 posts

122 Nameless Fanboi Posted ID:ozn8cphOSd

ได้ไปอ่านบทความนึงมาแล้วสงสัย
ปกติพวกท่านจะรู้อยู่แล้วใช่มั้ย ว่าอาวุธแต่ละอย่าง ตีคอมโบธรรมดาผสมกับ fs ตรงไหน อะไรยังไงบ้าง
อย่างพวกดาบก็ 3c fs (ตีสามทีแล้วกดค้าง)
อย่างหอกก็ 5c fs->cancel 5c (5ทีกดค้างแปปเดียวแล้วปล่อย มันจะไม่พุ่ง แล้วตีอีก5ที)