Fanboi Channel

Bio Hazard / Resident Evil & Suvival Horror Game #File 5 : คริสสสสสสสสส (เสียงเวสเกอร์) เอาลูกพี่คริสกล้ามควายกูคืนมานะ CAPCOM

Last posted

Total of 1000 posts

209 Nameless Fanboi Posted ID:LH8j6CG.RH

>>208 ไม่ชอบหน้าเนเมซิสแบบใหม่เหมือนกัน มีจมูกด้วย ของเก่าถึงจะปรับตามยุคสมัยมันก็ยังดูขลังอยู่ แต่อันนี้แปร่ง ๆ แต่รอดูของจริงแล้วค่อยว่ากันอีกที แต่ระบบหลัก ๆ นี่ขอเถอะว่าอุตริตัดเหี้ยนเหมือนภาค 2 ละ ทำไม่เสร็จแล้วก็อ้างไปเรื่อย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.