Fanboi Channel

สมาคมโม่งเล่นแอคชั่นเกมแนว HACK 'N SLASH ด่านที่1

Last posted

Total of 543 posts

533 Nameless Fanboi Posted ID:DXc4HoDT+F

จะเล่นเอาผ่าน ไม่ได้กะทำคอมโบแรงค์ SSS ก็โอเคแล้วว่ะ ถึงจะผิดคอนเซปต์เกมไปหน่อย
แต่ตอนกูเล่น HAH ไม่กล้าทำคอมโบสวยๆ เน้นแสปมท่าที่ถนัด ก็ผ่านได้ และได้คะแนนจาก no damage มาแทน GGEZ