Fanboi Channel

Girls' Frontline (Dolls' Frontline)

Last posted

Total of 127 posts

106 Nameless Fanboi Posted ID:qLvsrWvb/s

กุพึ่งเล่นเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ะ ตอนนี้คือติดไอ้เหี้ย สนุกกว่าที่คิด ตอนมันเปิดเซิร์ฟแรก ๆ ตอนนั้นยังอ่านไม่ออกพอกลับมาเล่นใหม่คือไอ้เหี้ยเอ้ย รู้งี้น่าจะเล่นตั้งนานแล้ว