Fanboi Channel

PC fanboi 9th [RTX generation]

Last posted

Total of 910 posts

873 Nameless Fanboi Posted ID:Mako/SjHzn

โม่งมึงข้ามเวลาไปเดือน 6 แล้วบอกกูที Ryzen 3 แม่งคุ้มค่าการรอคอย เชี่ยเกมออกใหม่เพียบคอมเก่าเกินเล่นไม่ไหวแล้วสักเกม อ๊ากกกกกกกกก