Fanboi Channel

สมาคมแม่บ้านโอโตเมะเกม ฮาเร็มที่ 3

Last posted

Total of 400 posts

382 Nameless Fanboi Posted ID:6GiyxL/uU4

>>379 มึงหยาบคายมั่ก(ล้อเล่นนะ) จำชื่อผัวกูหน่อยก็ไม่ได้;-;;;

จริงๆแอมเนเชียเป็นเกมที่ชื่อตัวละครจำง่ายสุดสำหรับกูละนะ เกมอื่นชื่อ+นามสกุลยาวเป็นพรืด เป็นอิ้งก็ยาว เป็นยุ่นก็คันจิหยุบหยับ+คาตายาวพรืด555