Fanboi Channel

Dota 2 - The International incoming (no drama bullshit)

Last posted

Total of 913 posts

900 Nameless Fanboi Posted ID:Tc5tF05sIo

>>899 รูบิคแค่ใส่ของรูปลักษณ์ก็เปลี่ยนอยู่แล้วอะ อาคาน่าแบบนั้นไม่จำเป็นอะ แต่รูบิคคนเล่นไม่เยอะมากอยู่แล้วพวกซื้อมาแล้วลองเล่นน่าจะมีเยอะ รอมือ 2 ก็ได้ กลัวแค่สกิลก๊อบย้อมสีอย่างเดียวอะดิ