Fanboi Channel

[ดราเก้] กระทู้ Dragon Quest (*´ω`*)~「+ 」「+ 」「+ 」

Last posted

Total of 972 posts

926 Nameless Fanboi Posted ID:iCEDJ.3Ey3

แต่จบแบบนี้ อาจบอกเป็นนัยๆ ก็ได้นะว่า อนาคตอาจมีการรีเมคภาค 5 อีกรอบ