Fanboi Channel

Granblue Fantasy #114 การกลับมาของวอร์ไฟ เอซเซลจะมีที่ยืนหรือไม่ หรือแพ้เนโมเน่ต่อไป

Last posted

Total of 929 posts

555 Nameless Fanboi Posted ID:Tap7fcxJ1C

เรือผีเซเลสคาราต้องมาแล้วล่ะแบบนี้