Fanboi Channel

Granblue Fantasy #114 การกลับมาของวอร์ไฟ เอซเซลจะมีที่ยืนหรือไม่ หรือแพ้เนโมเน่ต่อไป

Last posted

Total of 929 posts

554 Nameless Fanboi Posted ID:bqXmHc2HAL

ถ้าคาราลิชเล่นมุกนี้ ไซเกมส์จะเอาซัมตัวไหนมาขึ้นเรือก็ได้แล้วล่ะ 555