Fanboi Channel

【Dragon​ Ball​ Game】กระทู้พูดคุยดราก้อนบอลเกม​ ไม่ว่าจะเป็น​ Fighterz,​ Xenoverse, Budokai, Dokkan, Legend​s​ อื่นๆได้หมด

Last posted

Total of 24 posts

13 Nameless Fanboi Posted ID:OvDQcQKEOx

อยู่ที่ฝีมือวะ​ เชื่อเปล่ากูใช้โบรลี่คอมโบUiหัวทิ่มมาแล้ว