Fanboi Channel

สมาคมแม่บ้านเกมไทยทำ [เกมที่ ๗]

Last posted

Total of 514 posts

440 Nameless Fanboi Posted ID:ZLUGiRln9S

มีใครตระหนักมั่งว่า เกมผีนี้ขื่อว่า “กลัว”(Gluua) โคตรตลก 5555 เอาภาษาไทยมาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษดื้อๆ คล้ายๆ แต่ฟังแย่กว่า เกมเปรต แต่ฝรั่งเค้าคงโอเคมั้ง เพราะมันก็ออกเสียงประหลาดๆ หลอนๆดี