Fanboi Channel

Kantai Collection - Kancolle 改一八

Last posted

Total of 197 posts

189 Nameless Fanboi Posted ID:oO4cc0Bhje

>>188 ของฝั่ง ccp เรียก wumao แต่ของเกาะแม่งเรียกว่าอันนี้ว่ะเพื่อนโม่ง เพิ่งค้นเจอตอนนั่งแดกข้าวอยู่ตะกี้
https://en.wikipedia.org/wiki/Netto-uyoku
ที่ฮาคือปกติฝั่ง ccp แม่งเปิดก่อนเวลาดราม่า ยกเว้นเดดเกมแม่งไปหาเรื่องเค้าก่อนแบบที่กูเกริ่นไว้ข้างต้น ถถถ+