Fanboi Channel

[No นินทา] Twisted wonderland กับคันต๊กเซย์เดอะแบกโรงเรียน

Last posted

Total of 268 posts

208 Nameless Fanboi Posted ID:kFrqaPcU0a

ตอนแรกคิดๆว่าน้องเนจจะมาสายร้ายลึกรึเปล่า แต่ดูจากนิสัยของเซเนียร์กับเชก้าแล้วน้องน่าจะมาแนวเด็กใสๆแหละ อาจมีเหตุการณ์อะไรบางที่เข้าใจผิดกันแล้ววิลล์บล๊อต พอตีบอสเสร็จคงเคลียร์ใจกันได้