Fanboi Channel

Death Stranding Talk 5 ถ้ากูเดาอนาคตได้ เกมกูคงขายดีกว่านี้

Last posted

Total of 336 posts

330 Nameless Fanboi Posted ID:5lsnSKYJIc

>>329 เกมแรกที่ทำหลังออกจากโคนามิก็โอเคนะแต่ตอนอยู่กับโคนามิทำได้ดีกว่านี้ แถมรอบหน้าไม่มีเพื่อนละ เพื่อนชิงลาออกไปก่อน