Fanboi Channel

【アークナイツ】Arknights มู้ที่ 6 Contingency Contract อวสานคนสร้างเมีย CCเหี้ยไร กูปั้นไม่ทันแล้วโว้ยยยย

Last posted

Total of 650 posts

232 Nameless Fanboi Posted ID:ab9M6JnX7A

>>228 ต่อจากแองจี้ก็ราวๆ 1-4 ตู้
ซาเรีย ตูดเงิน ไขนิ่ง ไนติงเกล 4ตัวนี้น่าจะต่อจากแองจี้แต่ไม่รู้เรียงไงเหมือนกัน