Fanboi Channel

【アークナイツ】Arknights มู้ที่ 5 เพราะด่านมันยากหรือเป็นเพราะวินัยโม่ง ด่านมันยากหรือเปย์ไม่มากพอ ที่มึงไขไม่ออกเป็นเพราะมึงกากเอง

Last posted

Total of 599 posts

306 Nameless Fanboi Posted ID:UQeHYayQqw

มีคนทริกเกอร์ป๋าtecเพราะไปด่าเฟลมบริงเกอร์ด้วยว่ะ