Fanboi Channel

[Kimetsu no Yaiba] เดธแฟล็ก Lv.99 ถึงอ.เข้คนน่ารักอย่าทำให้ทั้งคู่รักหรือคู่พี่น้องล่มหายตายจากมากกว่านี้เลย​ [อสูรตนที่ 7]

Last posted

Total of 903 posts

865 Nameless Fanboi Posted ID:mpE4krVhtm

ทันจิโร่โดนเซลล์มุซันยึดร่างกลายเป็นอสูรหัวขาวตาเดียว แล้วหลบไปพักรอตระกูลคามาโดะในอีกหลายร้อยปีข้างหน้ามาปราบ